Lymfoedeem betekent letterlijk vochtophoping. Bij lymfoedeem kan het weefselvocht niet optimaal afgevoerd worden. Dat komt doordat het lymfstelsel beschadigd is. Het lymfstelsel is een reinigings- afweer systeem, welke uit lymfevaten en lymfeknopen bestaat. De lymfvaten voeren het weefselvocht (eiwitten, afvalstoffen en schadelijke deeltjes) af. De lymfeknopen, die vooral in liezen, oksels en hals zitten, werken als filter. De schadelijke deeltjes en afvalstoffen worden in de lymfeknopen vernietigd.

Lymfoedeem wordt geassocieerd met verschillende fysieke gevolgen, zoals slechte huidconditie, verminderde fysieke mobiliteit, pijn en veranderde sensibiliteit ter hoogte van de aangedane arm. De lichaamsbewegingen worden verminderd vanwege de zwelling, veranderde sensatie, pijn en vermoeidheid. De motorische beperkingen hebben gevolgen voor de uitvoering van dagelijkse activiteiten en onafhankelijkheid van de patiënt. Naast bovengenoemde fysieke complicaties wordt de levenskwaliteit van patiënten met lymfoedeem nadelig beïnvloed door psychische en sociale gevolgen van het lymfoedeem. Aangezien patiënten levenslang te maken hebben met deze chronische aandoening, wordt het bereiken en het handhaven van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven beschouwd als het hoofddoel van de zorg aan patiënten met een lymfoedeem.

 

Behandelingsmogelijkheden

Om oedeem te verminderen, het lichaam te ondersteunen en het overtollige vocht te verwijderen, zijn verschillende behandelmethoden geschikt. De huidtherapeuten van Redermal Medical Derma Clinic passen vaak meerdere behandelmethoden toe. Tezamen vormen zij oedeemtherapie. 

  • Manuele lymfedrainage (MLD): Het is een zachte massage. Door middel van draaiende pompbewegingen met de binnenkant van de hand activeert de huidtherapeut de lymfevaten direct onder uw huid. Hiermee wordt de afvloed van het vocht door de lymfevaten gestimuleerd.
  • Oedeem- en fibrosegrepen: Door middel van oedeem- en fibrosegrepen kan de huidtherapeut heel gericht de huid en het onderliggende weefsel behandelen. Oedeemgrepen zijn handgrepen om forse zwelling te verplaatsen naar plaatsen waar het vocht makkelijk afgevoerd kan worden. Met fibrosegrepen kan verhard weefsel o.a. littekens soepeler worden gemaakt.
  • Lymftaping: Het is een techniek met plaktape, die wordt gebruikt om het oedeemgebieden te draineren, waar geen ambulante compressietherapie toegepast kan worden. Door de elasticiteit van de tape en het op rek zetten van de huid wordt de huid opgetild. Zo komt er ruimte vrij tussen de eerste (epidermis) en tweede huidlaag (dermis). De ontstane ruimte zorgt voor een drukafname. Het lymfevocht waar een hogere druk heerst, verplaatst zich in de richting waar de druk laag is.
  • Compressietherapie: Na de stimulering van de vochtafvoer zwachtelt de huidtherapeut de behandelde ledematen. Door middel van zwachtels wordt er van buitenaf druk gegeven om de bloed- en lymfestroom te verbeteren. Hierdoor wordt oedeem teruggedrongen en/of voorkomen.
  • Het aanmeten van een therapeutische elastische kous (TEK) geeft tegendruk aan het vocht in de ledenmaten en zorgt voor het behoud van het verkregen resultaat. Er zijn veel merken en soorten met hun eigen kenmerken.

Voorlichting met betrekking tot leefregels: de huidtherapeut zal u adviezen geven omtrent huidhygiëne en lichamelijke belasting.

Bent u geïnteresseerd in een afspraak?

Neem contact met ons op via email, telefoon of loop binnen bij onze kliniek.